Kategorie
Depilacja całego ciała Depilacja Laserowa - Warszawa

Narcyz- cechy osobowości narcystycznej

Narcyz, jako termin, wywodzi się z greckiej mitologii, od historii Narcyza – młodzieńca zakochanego w swoim odbiciu. Współczesna psychologia wykorzystuje ten termin do opisania zaburzenia osobowości narcystycznej, charakteryzującego się przesadnym poczuciem własnej wartości, potrzebą adoracji oraz brakiem empatii dla innych. Artykuł ten zgłębia naturę osobowości narcystycznej, jej wpływ na relacje interpersonalne oraz strategie radzenia sobie z tym zaburzeniem.
narcyz

Narcyz

Osobowość narcystyczna to wzorzec długotrwałych zachowań i myśli charakteryzujących się dominującym poczuciem wyższości, głęboką potrzebą podziwu i słabej empatii wobec innych. Osoby z zaburzeniem osobowości narcystycznej często wyolbrzymiają swoje osiągnięcia, mają nieproporcjonalne oczekiwania co do traktowania ich jako osób wyjątkowych oraz wykazują manipulacyjne lub eksploatujące zachowania w relacjach z innymi.

Zaburzenie osobowości narcystycznej jest złożone i może wynikać z wielu czynników, w tym z genetyki, wczesnych relacji rodzic-dziecko, jak również doświadczeń z dzieciństwa. Objawy mogą obejmować:

 • Przesadne poczucie własnej ważności
 • Preokupację fantazjami o nieograniczonym sukcesie, władzy, błysku, urodzie lub idealnej miłości
 • Wierzenie, że jest się „wyjątkowym” i można być zrozumianym tylko przez inne „wyjątkowe” lub statusowo wysokie osoby
 • Potrzebę nadmiernej adoracji
 • Poczucie uprawnienia
 • Wykorzystywanie innych dla własnych celów
 • Brak empatii
 • Zazdrość o innych lub przekonanie, że inni są zazdrośni o nich
 • Aroganckie, wyniosłe zachowania lub postawy

Osobowość narcystyczna może poważnie wpływać na relacje interpersonalne. Osoby narcystyczne mogą mieć trudności z budowaniem i utrzymaniem zdrowych relacji ze względu na ich skupienie na sobie, potrzebę adoracji i brak empatii. Ich relacje są często powierzchowne i mogą być wykorzystywane do zaspokojenia własnych potrzeb egoistycznych.

Dla Osób z Osobowością Narcystyczną

 1. Terapia: Psychoterapia, szczególnie terapia poznawczo-behawioralna (CBT), może pomóc osobom narcystycznym zrozumieć swoje myśli, emocje i zachowania oraz nauczyć się zdrowszych sposobów interakcji z innymi.
 2. Samorefleksja: Praca nad rozwojem empatii i rozumieniem wpływu swoich działań na innych.

Dla Osób Wchodzących w Interakcje z Osobami Narcystycznymi

 1. Ustalanie Granic: Ważne jest, aby ustalić i utrzymać zdrowe granice, komunikując jasno własne potrzeby i oczekiwania.
 2. Ochrona Siebie: Należy dbać o własne dobrostan emocjonalny i, w razie potrzeby, szukać wsparcia u profesjonalistów.

Osobowość narcystyczna jest skomplikowanym zaburzeniem, które może prowadzić do poważnych wyzwań w relacjach interpersonalnych. Zarówno dla osób z zaburzeniem, jak i dla tych wokół nich, ważne jest, aby szukać zrozumienia i wsparcia. Przez terapię, samorozwój i ustanowienie zdrowych granic, możliwe jest budowanie bardziej pozytywnych i satysfakcjonujących relacji.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *