Polityka prywatności
ul. Odrzanska 9/10, 50-113 Wrocław
al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa
biuro@depilacjalaserowa-wroclaw.pl +48 791 292 874 Language
+48 791 292 874
Polityka Prywatności

Order a free phone consultation
By clicking "send" you accept the privacy policy and agree to be contacted.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MAWA Waldemar Maksymowicz
  2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. W razie pytań ws. Pani/Pana danych, proszę nie wahać się i skontaktować z nami z firmą Waldemar Maksymowicz lub telefonicznie pod nr tel. 731467642
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony zdrowia na podstawie wyrażonych zgód, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO;
  4. Pani/Pana prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ma zastosowanie wyłącznie wobec danych przetwarzanych przez MAWA Waldemar Maksymowicz oraz w przypadku o przesłankę tzw. prawnie uzasadnionych interesów MAWA Waldemar Maksymowicz jako Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  5. Pani/Pana dane osobowe w postaci dokumentacji medycznej będą przechowywane zgodnie z Ustawą z 6 listopada 2008r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012r poz. 159 z późn.zm.)
  6. W każdym momencie ma Pani/Pan prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania świadczeń w MAWA Waldemar Maksymowicz.
  9. dane nie są sprzedawane innym firmom
www.depilacja-laserowa.info uses cookies. By using this website you agree to the use of cookies.
Copyright © 2020 Depilacja Laserowa Wrocław